Ing. Mojmír Mikula
M-DATA

Nabídka

Kontakt

mikula@m-data.cz
mikula.mojmir@gmail.com

+420 777 998 519

Vzdělání

2011 Market Research Academy VŠE
2010 Marketingová komunikace, Ing.
2004 – 2010 Vysoká škola hotelová Praha
2007 Management destinace cestovního ruchu, Bc.
1984 – 1989 Střední průmyslová škola strojní, Na Třebešíně, Praha 10

Zastávané pozice

CzechTourism

2011 - duben 2012 Ředitel odboru Výzkumu, trendů a inovací
2004 - 2010 Vedoucí oddělení veletrhů
2004 - 2007 Vedoucí projektu SROP
1999 - 2004 Manager oddělení veletrhů

Zkušenosti v rámci zastávaných pozic

Marketingové kampaně

Publikační činnost

Prezentace

Pravidelné prezentace výsledků a práce pro zástpce krajských úřadů, asociaci krajů ČR, profesní sdružení cestovního ruchu 2011/2012, několik vystoupení ve zpravodajství k aktualitám v cestovním ruchu.

Vybraná Ocenění realizovaných akcí

Zkušenosti s administrací projektů SROP a IOP v letech 2004 - 2012

Jazyky

Anglický jazyk – komunikativní, závěrečná zkouška VŠ A
Ruský jazyk – komunikativní, závěrečná zkouška VŠ B
Polský jazyk – základní komunikace, čtený text